Heleen Naezer Fysiotherapie is een een-vrouws-praktijk met vaste waarneming in de vakanties en een samenwerking met drie andere praktijken voor intercollegiaal overleg. U heeft altijd alleen contact met mij, zowel aan de telefoon als bij elk bezoek.
 
 
Wanneer fysiotherapie?
 
U kunt mij inschakelen bij klachten zoals pijn, bewegingsbeperkingen en spierzwakte bij aandoeningen van het bewegingsapparaat. Daarnaast speelt fysiotherapie een belangrijke rol bij de revalidatie na ongelukken, botbreuken, operaties (zoals total hip, total knee) en tijdens en na ziekte.
 
 
Fysiotherapie met of zonder verwijzing
 
De praktijk is toegankelijk zonder verwijzing, maar bij chronische aandoeningen, na operaties of bij behandeling aan huis heeft u altijd een verwijzing van de behandelend arts nodig. U hebt altijd zelf de keuze naar welke fysiotherapiepraktijk u toe gaat. Uw arts kan u hierin hooguit adviseren!
 
 
Specialisaties binnen de fysiotherapie
 
Naast de algemene fysiotherapie heb ik mij gespecialiseerd in oedeemtherapie en bekken- en bekkenbodemproblematiek en behandeling van klachten bij COPD.